Subota, 15 svibnja, 2021

Njemačka ambasada u Sarajevu objavila sve informacije o novom zakonu

U Trendu

- Advertisement -

Zakonom o doseljavanju stručnog kadra neće biti ukinute odredbe Zakona o boravku za ulazak u Njemačku u svrhu zapošljavanja, obavljanja stručnog obrazovanja i dokvalifikacije, nego će iste biti
proširene i dobiće novu strukturu. 

Aktuelno postojeća zakonska osnova će načelno i dalje postojati. Stupanjem na snagu Zakona o doseljavanju stručnog kadra aplikantice i aplikanti koji su svoj zahtjev predali prije 01. marta 2020. godine po pravilu neće biti dovedeni u lošiji položaj.

Zakon o doseljavanju stručnog kadra ne sadržava posebno pravilo u vezi zahtjeva za vize koji su predati prije 1. marta 2020. godine i o kojima se prije tog datuma još uvijek nije odlučilo. Zbog toga će o tim zahtjevima biti odlučivano na temelju one zakonske osnove koja bude važeća u trenutku donešenja odluke o zahtjevu.

- Advertisement -

Stupanjem na snagu Zakona o doseljavanju stručnog kadra sljedeća načela će i dalje važiti:

– Za boravke koji traju duže od 90 dana nije moguć ulazak bez vize

- Advertisement -

– Potrebno je najprije izvršiti priznavanje strane kvalifikacije u Njemačkoj, a tek onda podnijeti zahtjev za vizu u Ambasadi.

– Postoji razlika između stručnog kadra s kvalifikovanim stručnim obrazovanjem i nekvalifikovanih i niskokvalikovanih radnika. Kvalifikovanim stručnim obrazovanjem se smatra ono obrazovanje koje bi u Njemačkoj iziskivalo minimalno dvogodišnje školovanje za sticanje stručnog obrazovanja.

– Nekvalifikovani i niskokvalikovani radnici ne podliježu Zakonu o doseljavanju stručnog kadra. Za njih i dalje postoji mogućnost da podnesu zahtjev za vizu prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana (§ 26 stav 2 Zakona o zapošljavanju).

– Provjera uslova rada (posebno zarade) kako bi se spriječilo isplaćivanje zarade koja je niža od zakonskog minimalca.

- Advertisement -

– Za podnošenje zahtjeva za vizu treba prvenstveno koristiti VIDEX-obrazac, koji možete otvoriti pod sljedećim linkom: https://videx-national.diplo.de

Bitne promjene u vezi Zakona o doseljavanju stručnog kadra:

– Jedinstveni pojam za stručni kadar koji obuhvata fakultetski obrazovan kadar i radnike s kvalifikovanim stručnim obrazovanjem.

– Nekvalifikovani i niskokvalifikovani radnici ne spadaju pod Zakon o doseljavanju stručnog kadra. Za njih i dalje postoji mogućnost da podnesu zahtjev za vizu prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana (§ 26 stav 2 Zakona o zapošljavanju).

– Doseljavanje stručnog kadra iz država koje nisu članice Evrospke unije više nije ograničeno na definisana deficitarna zanimanja (ukidanje pozitivne liste njemačke Savezne agencije za rad).

– Zapošljavanje na osnovu kvalifikovanog stručnog obrazovanja ili visoke školske spreme je moguće u svim oblastima, ukoliko postoji konkretna ponuda za radno mjesto i priznata kvalifikacija.

– Ukidanje provjere prednosti kandidata iz Njemačke i zemalja EU. Kvalifikovani stručnjaci iz Njemačke i zemalja EU više neće biti prioritetno za upražnjavanje radnih mjesta, što znači da se više neće vršiti provjera privilegovanih kandidata.

– Stručni kadar s kvalifikovanim stručnim obrazovanjem i fakultetskom diplomom može predati zahtjev za vizu u svrhu traženja posla, za koji je osposobljen na osnovu svoje kvalifikacije.

– Osobe koje da steknu kvalifikovano stručno obrazovanje u Njemačkoj i koje su mlađe od 25 godina mogu za početak podnijeti zahtjev za vizu u svrhu traženja mjesta za stručno obrazovanje.

– Aplikanti s diplomom koja je priznata od strane njemačkih ustanova i koji imaju 45 ili više godina moraju dokazati minimalnu mjesečnu zaradu. Aktuelne podatke o minimalnoj zaradi možete naći u odgovarajućim informativnim listovima na web stranici Ambasade.

– Samo oni zahtjevi za vizu koju budu imali potpunu dokumentaciju će biti obrađeni. Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom će biti odbijeni. Produženje roka u svrhu naknadnog dostavljanja dokumentacije u principu više neće biti dozvoljeno. Informacije o potrebnoj dokumentaciji za zahtjev u svrhu boravka za koji namjeravate aplicirati možete naći u odgovarajućim informativnim listovima na web stranici Njemačke ambasade (www.sarajewo.diplo.de).

Više informacija o Zakonu o doseljavanju stručne radne snage možete naći na https://sarajewo.diplo.de/ba-sh/service/-/2284724

Informativne listove i više informacija o viznom postupku možete naći ovdje https://sarajewo.diplo.de/ba-sh/service/-/1621978

 

Izvor: Buka

Podijeli s prijateljima
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ostavite komentar

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

NAJNOVIJE VIJESTI

U BiH u junu stiže 54.990 doza Pfizerovih vakcina

Jučer na sarajevski aerodrom preko COVAX-a došlo 40.600 doza AstraZenecine vakcine
- Advertisement -

Povezane vijesti

- Advertisement -
Podijeli s prijateljima
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ostavite komentar