Objavljen javni poziv za subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika sa područja USK-a - MojCazin.ba
Social Links Search User Login Menu
Tools
Close
Close
Objavljen javni poziv za subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika sa područja USK-a
Aldin Selimovic

Objavljen javni poziv za subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika sa područja USK-a

Javni poziv ostaje otvoren do 01.08.2022. godine

Objavljen je za Javni poziv za ruralni razvoj- subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika sa područja Unsko-sanskog kantona, a pravo na subvenciju ima fizičko lice i obrt (u daljem tekstu: klijent) koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

- Podnosilac prijave je osoba (fizičko lice ili vlasnik obrta) starosne dobi zaključno sa  35 godina života;

- Upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar klijenata (u daljem tekstu: RPG/RK) najkasnije 180 dana prije objave Javnog poziva sa ažuriranim podacima u RPG/RK zaključno sa         31.03.2022.godine;

- Fizičko lice ili obrti koji nemaju dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza prema Kantonalnoj poreznoj upravi i poreznih obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu ili sklopljen sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH za 2021. godinu;

- Fizičko lice ili obrti koji redovno ispunjavaju svoje dospjele obaveze po zaključenim ugovorima o robnim, robno-novčanim kreditima, zakupima  i koncesijama sa Ministarstvom stiču pravo na ostvarivanje novčane podrške u skladu sa članom 7. stav 1. tačka 7. Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu;

- Izjava da klijent nije koristio u zadnjih 5 godina nikakve subvencije u vidu novčanih  sredstva iz Budžeta USK-a za osobe životne starosti do 35 godina;

- Klijent je dužan učestvovati sa vlastitim novčanim sredstvima minimalno sa 20% vrijednosti prihvatljivih troškova

Prihvatljivi troškovi su:

Nabavka novih poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja za iste

  1. Nabavka novih poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja za iste,
  2. Nabavka novih plastenika, staklenika, rashladnih komora, sušara za voće, povrća, ljekobilje i meso i mesne prerađevine; mašina za prvi stepen dorade, pakirnica, košnica, pčelinjih zajednica i vrcaljki za med,
  3. Nabavka novih sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje i protivgradnu zaštitu.

Iznos prihvatljivih troškova utvrđuje se bez PDV-a i carinskih troškova.

Navedeni prihvatljivi troškovi odnose se na period od 01.10. prethodne do 01.08.tekuće godine.

Osnov za izračunavanje podrške je dostavljena faktura koja se odnosi na prihvatljive troškove iz liste prihvatljivih troškova u periodu od 1.10. prethodne do 1.08. tekuće godine sa dokazom  o uplati po fakturi dostavljenoj od strane dobavljača, a sve u skladu sa Zakonom o PDV-u

Visina subvencije iskazana kao udio podrške u prihvatljivim troškovima iznosi:

Maksimalno 80 % od iznosa fakture, a najviše do iznosa od 10.000,00 KM po klijentu.

Klijent može ostvariti pravo na subvenciju samo za jedan zahtjev u okviru  jedne  pojedine mjere prihvatljivih troškova po osnovu ovog Javnog poziva, kako slijedi:a); b) ili c).

Podnošenje zahtjeva za podršku

Klijent je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.Popunjen obrazac zahtjeva ZORR (u prilogu Javnog poziva)

2.Izvod iz CIPS-a ne stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva

3.Kopija lične karte

4.Izvod iz RPG/RK o sa datumom upisa i Ažurirana lista korištenja RPG/RK

5.Uvjerenja iz nadležnih poreskih uprava o izmirenim obavezama u prethodnoj godini

6.Ako klijent ima zaključene Ugovore o robnim, robno-novčanim kreditima, zakupima i koncesijama sa Ministarstvom dužan je dostaviti potvrdu o uredno izmirenim obavezama po osnovu istih

7. Izjava da klijent nije koristio u zadnjih 5 godina nikakve subvencije u vidu novčanih  sredstva iz Budžeta USK-a za osobe životne starosti do 35 godina

8.Izjava klijenta da će dobivena sredstva namjenski koristiti i da neće izvršiti otuđenje predmeta subvencioniranja najmanje 3 godine od dana isplate subvencije po Rješenju za stavke navedene u prihvatljivim troškovima

9. Fakturu koja se odnosi na prihvatljive troškove iz liste prihvatljivih troškova u periodu od 1.10. prethodne do 1.08. tekuće godine u skladu sa Zakonom o PDV-u

10. Dokaz o uplati po fakturi od strane podnositelja iz tačke 10.

11. Potvrda banke o transakcijskom računu 

Svi podneseni dokumenti trebaju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Smjernice za prijavu

Nakon objavljivanja Javnog poziva za podnošenje prijava, svi zainteresirani klijenti sa područja Unsko-sanskog kantona koji ispunjavaju opće i osnovne kriterije, mogu preuzeti obrasce za prijave u zgradi Vlade USK-a ili sa službene web stranice http://vladausk.ba.

Aplikacije se mogu dostaviti putem preporučene pošte, kurirske pošte ili lično na protokol Vlade Unsko-sanskog kantona, s tim da je na zatvorenoj koverti ispisana slijedeća adresa:

JAVNI POZIV za Ruralni razvoj-subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika sa područja Unsko-sanskog kantona u 2022. godini

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a Alije Đerzeleza 6

77000 Bihać sa naznakom (NE OTVARAJ)

Zahtjev za podršku podnosi se na osnovu Odluke, Uputstva i Javnog poziva, odnosno obavještenja koje objavljuje Kantonalno ministarstvo na web stranici  Vlade Unsko-sanskog kantona, http://www.vladausk.ba. i javnim medijima i glasilima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv  ostaje otvoren do 01.08.2022. godine od dana objavljivanja u javnim medijima, a biće objavljen na web stranici Vlade USK-a http://www.vladausk.ba. i nedeljnom listu „KRAJINA“.

Korisni linkovi i detaljnije informacije o javnom pozivu

 

mojcazin.ba 

Ocjeni članak

5.0
Rate this article:
5.0
Aldin Selimovic

Aldin Selimovic

Aldin Selimovic

Other posts by Aldin Selimovic
Contact author

Share

Print

Comment

Collapse Expand Comments (0)

You are replaying to

Your comment was added, but it must be approved first.

Please enter your name
Please enter your email adressPlease enter valid email adress
Please enter a comment
Add Comment

Contact author

x

OGLAŠAVANJE

Oglasi

Pogledaj sva auta
Automobili

458

Pregledaj nekretnine
Nekretnine

458

Categories

«septembar 2022.»
ponutosričetpetsubned
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Back To Top