Četvrtak, 6 svibnja, 2021

Autoceste FBiH o provjeri EBRD-a: Nastavljamo aktivnosti za dionicu na jugu Mostara

U Trendu

- Advertisement -

Nezavisni mehanizam odgovornosti u realizaciji projekata (IPAM) Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) preporučio je provjeru usklađenosti dionice Mostar Jug – tunel Kvanj na Koridoru Vc. Iz Autocesta FBiH poručuju da to ne utječe na njihove aktivnosti.

“Preporuka provjere usklađenosti koju je proveo IPAM je nezavisna provjera kojom se utvrđuju činjenice kako bi se ustanovilo da li je Banka (EBRD) poštivala svoje ekološke i socijalne politike u vezi s projektom. Tokom ovog procesa rad na projektu će se nastaviti”, saopćili su iz Autocesta.
Objašnjavaju da je IPAM, koji prima i razmatra žalbe osoba i organizacija civilnog društva pogođenih projektima koje finansira Banka, 2020. godine zaprimio zahtjev lokalnog stanovništva koji su postavili pitanje da li je projektna poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj usklađena sa ekološkom i socijalnom politikom EBRD-a u, iznoseći tvrdnju da bi sadašnja trasa autoputa lokalnim stanovnicima nanijela štetne ekološke, ekonomske i kulturne utjecaje.

U nastavku podsjećaju na činjenice u vezi s napretkom aktivnosti na pripremi za izgradnju poddionice Mostar jug – tunel Kvanj.

- Advertisement -

Kako kažu, konačni položaj trase autoceste kroz teritorij BiH utvrđen je Prostornim planom područja posebnih obilježja od značaja za FBiH “Autocesta na koridoru Vc”, koji je usvojen u Parlamentu FBiH u februaru 2017. godine.

Tokom provedbe projekata, kako dodaju, provodene su sve zakonske mjere informiranja, komunikacije i vidljivosti, čiji je cilj bio podizanje svijesti ciljnih grupa projekta i opće javnosti o ciljevima i rezultatima projektnih aktivnosti.

- Advertisement -

“Za potrebe izbora optimalne trase autoceste na podučju Mostara jug – Buna struka je međunarodno poznatim metodama multikriterijskih analiza uporedila prvobitne trase iz projektne dokumetacije, altenativnog prijedloga iz 2010. i nove odabrane trase iz 2017. zasnovane isključivo na aspektima zadovoljenja potreba stanovništva, očuvanja prirodnih vrijednosti sa prepoznatljivim ambijentom, povećanja stepena pristupačnosti materijalnim resursima i dobrima, povećanja dostupnosti obrazovanju, naučnim i kulturnim institucijama, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, tj. pružanje podrške privrednom razvoju uz punu zaštitu okoliša, odnosno očuvanja zdrave životne sredine”, navodi se u saopćenju.

Podsjećaju da je u sklopu pripreme projekta, za ovu dionicu izrađen Paket okolišne i društvene procjene, koji obuhvata mjere za ublažavanje utvrđenih mogućih utjecaja i usklađivanje sa zahtjevima zakonodavstva u Federaciji BiH, Okolišnim i društvenim provedbenim zahtjevima EBRD-a (2014) i direktivama EU.

“Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o utvrđivanju javnog interesa za dionicu Mostar jug – Buna, poddionica Mostar jug – Tunel Kvanj, JP Autoceste FBiH je započelo proces eksproprijacije za usvojenu trasu. Postupak eksproprijacije se provodi u skladu s Planom otkupa zemljišta i obnove sredstava za život koji smo izradili za ovu dionicu, u skladu sa zakonodavstvom FBiH i zahtjevima EBRD-a”, navodi se dalje u saopćenju.

JP Autoceste FBiH kao korisnik eksproprijacije u postupku do sada je otkupilo nešto više od 80% zemljišta koje je bilo u privatnom vlasništvu. Kako kažu, visok stepen eksproprijacije, uz minimalan broj sudskih predmeta, ukupno dva, ukazuje na činjenicu da se rezidentno stanovništvo ne protivi trasi, već da je sporazumno potpisalo rješenja i dobilo naknadu, među njima su i vlasnici pet kuća otkupljenih tokom postupka eksproprijacije. Dakle, od ukupno 233 formirana predmeta završeno je 188 predmeta.

- Advertisement -

Za podionicu Mostar jug – Tunel Kvanj Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo okolinsku dozvolu 17.02.2021. godine, nakon što je održana Javna rasprava o Studiji uticaja na okoliš Mostar jug – tunel Kvanj u Mostaru 14. septembru 2020. godine, pri čemu su bili ispoštovani svi zakonski elementi.

“Podršku ovom projektu od javnog interesa za razvoj grada Mostara i cjelokupne zajednice pružili su gradonačelnik Mostara, zvanični predstavnici lokalnih zajednica Ortiješ/Lakševine, Blagaj i Malo Polje, predstavnici Srba povratnika Grada Mostara, ugledni privrednici i rezidentno stanovništvo”, zaključuje se u saopćenju iz Autocesta FBiH.

Podijeli s prijateljima
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ostavite komentar

- Advertisement -
Izvor:KLIX
- Advertisement -
- Advertisement -

NAJNOVIJE VIJESTI

Bh. sudija u vatrenom grčkom derbiju, Peljto kažnjavao redom i dosudio dva penala

Dodijelio je osam žutih kartona, a na obje strane pokazao je na bijelu tačku.
- Advertisement -

Povezane vijesti

- Advertisement -
Podijeli s prijateljima
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ostavite komentar